Veranderingen WW 2016

blogafbeeldingVanaf 1 januari 2016 wijzigen er een aantal zaken voor wat betreft de WW (Werkeloosheidsuitkering). De wijzigingen hebben te maken met de opbouw en de maximale duur. In deze blog meer uitleg hierover.

Wijzigingen in opbouw en duur WW

1. Opbouw WW
Vanaf 1 januari 2016 bouwen werknemers in de eerste 10 jaar van hun loopbaan per gewerkt jaar 1 maand WW-recht op. Daarna bouwen zij per gewerkt jaar een halve maand op. Opgebouwde WW rechten van voor 1 januari 2016 blijven voor 1 maand meetellen.
2. Duur WW
De maximale duur van de WW wordt stap voor stap teruggebracht. Per kwartaal 1 maand minder. Dit betekent vanaf 2019 een maximale WW uitkering van 2 jaar. Deze regel gaat in voor werknemers die na 1 januari 2016 een WW-uitkering ontvangen. In het geval dat een medewerker op 1 januari 2016 wordt ontslagen, is de maximale duur 37 maanden en is het ontslag op 31 december 2015 dan is de maximale duur 38 maanden.

Hoe bereken je WW?

Het UWV berekent de WW uitkering. Hiervoor gebruikt men als basis het dagloon. Hiervoor geldt het sociale verzekeringsloon dat de medewerker verdiende in de afgelopen 12 maanden. Ook kijkt het UWV naar eventuele verschillende werkgevers of verschillende dienstverbanden bij dezelfde werkgever.

Inkomensverrekening WW

Sinds 1 juli 2015 geldt de inkomensverrekening in de WW. Dat betekent dat van elke verdiende bruto euro de werknemer altijd 30% zelf mag houden. Het idee hierachter is dat het dan loont om vanuit de WW aan het werk te gaan. De inkomensverrekening geldt niet voor mensen die al voor 1 juli 2015 een WW-uitkering hadden.

Passende arbeid

Het UWV ziet na een half jaar WW-uitkering alle arbeid als passend. Dit betekent dat het niveau of salaris van een baan geen belemmering meer mag zijn om die baan te accepteren of daarop te solliciteren. De maatregel geldt niet voor mensen die al voor 1 juli 2015 een WW-uitkering ontvingen.

Andere manier van betalen

Deze regel is ingegaan per 1 juli 2015. De betalingssystematiek van de WW-uitkering is veranderd van eens per 4 weken naar eens per kalendermaand.

In de CAO’s mag de nieuwe WW verlengd worden tot het oude maximum van 38 maanden. Dit is dan wel voor rekening van de werkgever.

Samengevat:

Hoe is het? Hoe wordt het?
Duur: maximaal 38 maanden Wordt stap voor stap verminderd, zodat de WW in 2019 maximaal 24 maanden duurt
Hoogte: 2 maanden 75% en daarna 70% dagloon Blijft gelijk, dus: 2 maanden 75% en daarna 70% dagloon
Opbouw: 1 jaar arbeidsverleden = 1 maand WW 1e 10 jaar: 1 jaar = 1 maand WW en daarna elk jaar arbeidsverleden = ½ maand WW
Na 1 jaar is alle arbeid passend Na ½ jaar is alle arbeid passend
Urenverrekening en na 1 jaar inkomensverrekening Inkomensverrekening vanaf 1e WW-dag

Deze blog is geschreven door Esther Franke. Als je wilt reageren of vragen hebt, neem dan gerust contact op via HRevolutie@dajc.nl.